Chủ nhật, 30/08/2015


Phiên họp Ban điều hành Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng (20/08/2015)

Phiên họp Ban điều hành Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng

Sáng ngày 20/08/2015, Ban điều hành chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng đã họp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Cuộc họp nhằm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban điều hành Chương trình về dự kiến chương trình, dự thảo báo cáo tổng kết, danh sách doanh nghiệp được khen thưởng,….hướng tới hoàn thiện công tác chuẩn bị cho “Hội nghị Tổng kết Thập niên Chất lượng lần thứ hai và Tổng kết giai đoạn I chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng”.

Chuyên mục

Cơ sở dữ liệu

Kênh tin tức - Bộ KHCN

Website liên quan

Thăm dò ý kiến

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Thống kê

  • Số truy cập: 3,189,034