Thứ tư, 14/12/2016 | 14:56 GMT+7 - Xem: 9,396 |

Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 01/12/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  ban hành quyết định 2444/QĐ-TĐC về việc về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam " Cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm thời"

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan