Thứ năm, 15/12/2016 | 09:56 GMT+7 - Xem: 9,943 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 29/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 994/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan