Thứ tư, 08/07/2015 | 08:34 GMT+7 - Xem: 34,823 |

Khen thưởng cho doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia NSCL

Chuẩn bị cho việc tổng kết Thập niên Chất lượng lần thứ Hai và tổng kết giai đoạn I Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng (NSCL) theo Công văn hướng dẫn số 1253/BKHCN-TĐC ngày 23/4/2015 của Bộ KH&CN, đồng thời để ghi nhận, động viên khuyến khích các doanh nghiệp đã tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng thuộc Chương trình quốc gia NSCL do các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ, tỉnh/thành phố) chủ trì thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị mỗi Bộ, tỉnh/thành phố lựa chọn 01 doanh nghiệp tiêu biểu nhất có nhiều đóng góp trong phong trào nâng cao năng suất chất lượng và có dự án cải tiến NSCL đạt hiệu quả đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng.

 

 Bấm vào đây để tải văn bản về

Website liên quan