Chủ nhật, 22/01/2017

Công văn 9890/VPCP-KGVX v/v tổng kết giai đoạn I Chương trình 712 (04/02/2016)

Công văn 9890/VPCP-KGVX v/v tổng kết giai đoạn I Chương trình 712

Công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo và ghi nhận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về những kết quả triển khai, thực hiện giai đoạn I Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020".

Bộ Công thương: Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ (06/10/2015)

Bộ Công thương: Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ

Thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến về năng suất chất lượng” thuộc “Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội cơ khí Việt Nam, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ, Viện Năng suất Việt Nam và Công ty TNHH TUV Nord Việt Nam tổ chức Hội thảo về các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hảng hóa cho các doanh nghiệp ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ ngày 16/9/2014 tại Hà Nội.

Hòa Bình: Hội nghị nâng cao nhận thức về năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (06/10/2015)

Hòa Bình: Hội nghị nâng cao nhận thức về năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Hòa Bình tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vùa và nhỏ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”.

Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu: kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống quản lý ISO 22000 (17/09/2015)

Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu: kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống quản lý ISO 22000

Nhận thấy lợi ích của việc áp dụng các hệ thống/ công cụ cải tiến năng suất chất lượng thông qua các đợt tham gia các hội thảo tuyên truyền Chương trình Năng suất Quốc gia, qua báo đài và được sự quan tâm giới thiệu của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã mạnh dạn đăng ký tham gia các nhiệm vụ thuộc Dự án thúc đẩy Năng suất chất lượng - Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”...

The remote server returned an error: (404) Not Found.