VĂN BẢN QPPL VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - LUẬT | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
21/11/2007
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006
 
VĂN BẢN QPPL VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - CHÍNH PHỦ | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
01/08/2007
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
31/12/2008
Quyết định ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
15/04/2010
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
03/08/2009
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
19/07/2013
 
VĂN BẢN QPPL VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - BỘ KH&CN | Vào trang tra cứu chung
This SqlTransaction has completed; it is no longer usable.
Thông tư ban hành QCVN | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Quyết định ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy ( hủy Điều 2 )
28/04/2008
Thông tư Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”
26/06/2009
Thông tư Về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ( bỏ Khoản 1.1, phạm vi điều chỉnh, gạch đầu dòng thứ nhất; Khoản 1.3.2, giải thích từ ngữ; Khoản 2.1.2, chỉ tiêu số 6 Quy chuẩn kỹ th
30/09/2009
 

Website liên quan