Thứ năm, 07/04/2016 | 14:51 GMT+7 - Xem: 13,419 |

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 4014/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7265:2009 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản
 2. TCVN 7109:2002 Quy phạm thực hành đối với tôm hùm
 3. TCVN 6829:2001 Cơ sở chế biến thủy sản – Điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình đóng hộp

Quyết định 4023/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5695:1992 Gỗ dán – Phân loại
 2. TCVN 8164:2009 Gỗ kết cấu – Giá trị đặc trưng của gỗ phân cấp theo độ bền – Lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá trên toàn bộ kích thước mặt cắt ngang

Quyết định 4078/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 4832:2009 Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các độc tố trong thực phẩm
 2. TCVN 7088:2008 Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng

 

Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 4015/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7265:2015 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản
 2. TCVN 11042:2015 Cá xông khói, cá tẩm hương khói và cá khô xông khói
 3. TCVN 11043: 2015 Bào ngư sống, bào ngư nguyên liệu tươi được làm lạnh hoặc đông lạnh để tiêu thụ trực tiếp hoặc chế biến tiếp theo
 4. TCVN 11044:2015 Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các loài Vibrio gây bệnh trong thủy sản
 5. TCVN 11045: 2015 Hướng dẫn đánh giá cảm quan tại phòng thử nghiệm đối với cá và động vật có vỏ
 6. TCVN 11046: 2015 Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sinh
 7. TCVN 11047: 2015 Thủy sản và sản phẩm thủy sản  - Xác định hàm lượng histamine – Phương pháp đo huỳnh quang

Quyết định 4024/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5695:2015 Gỗ dán – Phân loại
 2. TCVN 8164:2015 Kết cấu gỗ - Gỗ phân hạng theo độ bền – Phương pháp thử các tính chất kết cấu
 3. TCVN 11204:2015 Gỗ dán – Gỗ dán trang trí bằng ván móng
 4. TCVN 11205:2015 Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình
 5. TCVN 11206-1:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 1: Yêu cầu cơ bản
 6. TCVN 11206-2:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 2: Gỗ xẻ

Quyết định 4077/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 4832:2015 Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các độc tố trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
 2. TCVN 7088: 2015 Hướng dẫn ghi nhãn ding dưỡng
 3. TCVN 11040:2015 Hướng dẫn kiểm soát Campylobacter và Salmonella trong thịt gà
 4. TCVN 11041:2015 Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ

Website liên quan