Thứ hai, 12/12/2016 | 13:58 GMT+7 - Xem: 10,665 |

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bố và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 4051/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

 1. TCVN 6306-1:2006  Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung
 2. TCVN 7447-4-42:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt
 3. TCVN 7447-5-55:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Các thiết bị khác
 4. TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
 5. TCVN 8525:2010 Máy biến áp phân phối. Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Quyết định 4062/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

 1. TCVN 6306-1:2015 Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung
 2. TCVN 7447-4-42:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt
 3. TCVN 7447-5-54:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Bố trí nối đất và dây bảo vệ
 4. TCVN 7447-5-55:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Các thiết bị khác
 5. TCVN 7447-7-712:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (pv)
 6. TCVN 8525:2015 Máy biến áp phân phối. Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan