Thứ ba, 15/03/2016 | 09:11 GMT+7 - Xem: 12,343 |

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BKCHN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

  1. TCVN 11237 -1: 2015 Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 1: Đặc tả giao thức
  2. TCVN 11237 -2: 2015 Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6
  3. TCVN 11237 -3: 2015 Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNS
  4. TCVN 9801-2:2015 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
  5. TCVN 11238:2015 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Tổng quan và từ vựng
  6. TCVN 11239:2015 Công nghệ thông tin – Các  kỹ thuật an toàn – Quản lý sự cố an toàn thông tin

Xem chi tiết Quyết định 4048/QĐ-BKCHN 

Website liên quan