Thứ tư, 26/12/2012 | 09:16 GMT+7 - Xem: 14,038 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2013

 Ngày 18 tháng 12 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kiên Giang Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2013.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan