Thứ sáu, 15/07/2016 | 14:37 GMT+7 - Xem: 10,146 |

Hưng Yên - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7 năm 2016

Tháng 7/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7 năm 2016.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan