Thứ năm, 17/09/2015 | 22:30 GMT+7 - Xem: 16,515 |

Cuộc họp lần thứ 29 của Nhóm công tác về đánh giá sự phù hợp của Uỷ ban tư vấn ASEAN về tiêu chuẩn và chất lượng

Cuộc họp lần thứ 29 của Nhóm công tác về đánh giá sự phù hợp của Uỷ ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng của ASEAN (ACCSQ/WG2) diễn ra tại Đà Nẵng vào các ngày 17-18/09/2015. Cuộc họp lần này do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đăng cai tổ chức.

       Tham dự cuộc họp có sự hiện diện của đại diện các thành viên ASEAN đến từ các cơ quan công nhận, cơ quan đánh giá sự phù hợp và ban thư ký ASEAN. ACCSQ/WG2 đã thảo luận về nhiều biện pháp liên quan đến đánh giá sự phù hợp nhằm góp phần đạt được các mục tiêu, thực hiện các kế hoạch của cộng đồng kinh tế ASEAN, thực hiện các thoả thuận hiện có về thừa nhận lẫn nhau của ASEAN (MRA) và xây dựng các MRA mới cho các lĩnh vực ưu tiên hội nhập.

       Nội dung chính của cuộc họp lần thứ 29 này là bàn về chiến lược cho hoạt động đánh giá sự phù hợp của ASEAN giai đoạn sau 2015. Nội dung này đã được thảo luận sơ bộ tại cuộc hội thảo dành cho các đại biểu của ASEAN diễn ra vào ngày 16/09/2015 với sự tài trợ của Viện vật lý kỹ thuật Đức (PTB).

     Phát biểu tại cuộc họp, ông Mohd Hamzaini Bin Hashim - chủ tịch của WG2 cho biết công cuộc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 đã bước vào giai đoạn cuối. Bằng việc xây dựng một hệ thống công nhận cho các cơ quan đánh giá sự phù hợp nhằm đảm bảo các công tác thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận được tiến hành một cách đảm bảo, đúng luật và được quốc tế công nhận, ACCSQ/WG2 đã đạt được những bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu giảm bớt các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.
     Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp liên quan đến hội nhập kinh tế ASEAN. Cuộc họp lần thứ 29 của ACCSQ/WG2 đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, kỹ thuật trong khu vực ASEAN, tăng cường tiếp xúc và sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN và với các đối tác đối thoại. 

Website liên quan