Phổ biến pháp luật
Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy

Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy

(28/03/2017)

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Khoanh vùng ô tô chạy diesel để áp dụng lộ trình khí thải

(28/03/2017)

Chiều 25/3, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có thông cáo báo chí về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải đối với ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khấu mới.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(27/03/2017)

Ngày 03/02/2017; 17/02/2017 và 07/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(24/03/2017)

Ngày 27/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Chính phủ ban hành Nghị định mới về thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

(23/03/2017)

Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ

(16/03/2017)

Ngày 8/3/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Công văn về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP

(14/03/2017)

Ngày 20/02/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có công văn số 312/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn triển khai nghị định số 105/2016/NĐ-CP gửi các đơn vị.

Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

(01/03/2017)

Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH về Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2017.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

(06/02/2017)

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3987/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử

(17/01/2017)

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử.

Trang 1/82

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan