Phổ biến pháp luật
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(26/07/2017)

Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại các điểm phục vụ bưu chính và trên trang tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích.

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

(18/07/2017)

Ngày 27/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ban hành thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ

(18/07/2017)

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN về việc quy định xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/06/2017, có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(14/07/2017)

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

(10/07/2017)

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(05/07/2017)

Ngày 30/6/2016 và 13/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(05/07/2017)

Ngày 07/12/2016, 13/6/2017 và 21/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Phương tiện thủy tự đóng phải đảm bảo tiêu chuẩn mới được đăng kiểm

(28/06/2017)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 36/BTGT-TT ngày 24/11/2016, chính thức có hiệu lực vào ngày 28/6/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(22/06/2017)

Ngày 30/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 4225/QĐ-BKHCN, 4271/QĐ-BKHCN, 4278/QĐ-BKHCN,4280/QĐ-BKHCN,4286/QĐ-BKHCN và 4292/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

(22/06/2017)

Ngày 07/12/2016 và 14/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Trang 1/85

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan