Tin từ website Chi cục TCĐLCL
Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017

(03/02/2017)

Ngày 09/01/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017

(27/12/2016)

Ngày 14/12/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017.

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2016 và phương hướng hoạt động tháng 1/2017

(29/11/2016)

Ngày 28/11/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2016 và phương hướng hoạt động tháng 1/2017.

Bình Dương - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng hoạt động tháng tới

(01/11/2016)

Ngày 17/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng hoạt động tháng tới.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2016

(19/10/2016)

Ngày 10/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2016.

Đồng Tháp - Báo cáo Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/9/2016 đến 11/10/2016 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 11 năm 2016

(14/10/2016)

Tháng 10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp Báo cáo Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/9/2016 đến 11/10/2016 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 11 năm 2016.

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng tháng 11/2016

(12/10/2016)

Ngày 6/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng tháng 11/2016.

Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức chứng nhận HACCP, ISO

(05/10/2016)

Ngày 31/8/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 1444/SNN-QLCL gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm sóat điểm tới hạn- HACCP, ISO.

Kiên Giang - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tháng trước và kế hoạch hoạt động các tháng tới.

(03/10/2016)

Ngày 13/9/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tháng trước và kế hoạch hoạt động các tháng tới.

Nam Định báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật từ năm 2011-2015

(03/10/2016)

Ngày 29/9/2016, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Nam Định báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật từ năm 2011-2015.

Trang 1/103

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan