Phổ biến pháp luật

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

(23/05/2017)

Ngày 12/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành các Quyết định số 701/QĐ-TĐC và 702/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau:

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung quy định kiểm tra nhà nước về đo lường , quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

(19/05/2017)

Ngày 9/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1011/TĐC-ĐL gửi Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT- BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoc học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường và Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

(19/05/2017)

Ngày 09/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 646/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(03/05/2017)

Ngày 28/4/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

(03/05/2017)

Ngày 28/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BKHCN Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Công khai cá nhân, tổ chức buôn lậu, sản xuất vật tư nông nghiệp giả

(26/04/2017)

Ngày 24/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Trên quan điểm nhận định vật tư nông nghiệp là yếu tố đầu vào, có vai trò quan trọng và không thể thiếu để đảm bảo phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững…, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp

Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ 1/6/2017

(19/04/2017)

Có hiệu lực từ ngày 01/06/2017, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển; Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người dùng; Hàng hóa đã qua sử dụng; Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế liệu không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng…

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(14/04/2017)

Ngày 8/5;7/7;22/8;14/10;25/10;19/12 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 1945/QĐ-BKHCN; 1898/QĐ-BKHCN; 2363/QĐ-BKHCN;3026/QĐ-BKHCN;3147/QĐ-BKHCN;3479/QĐ-BKHCN;3483/QĐ-BKHCN;3685/QĐ-BKHCN;4019/QĐ-BKHCN;4189/QĐ-BKHCN;4192/QĐ-BKHCN;4219;4215/QĐ-BKHCN;4220/QĐ-BKHCN; 4222/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(10/04/2017)

Ngày 28/3/2017 và 31/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau.

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(07/04/2017)

Ngày 26/10/2016;25/11/2016;15/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Trang 1/83

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan