Thứ Hai, 20/02/2017

Phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp đến năm 2020" (26/03/2012)

Ngày 30 tháng 05 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp đến năm 2020" thuộc Chương trình quốc gia " Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đến năm 2020".

Quảng Ninh: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh (11/03/2015)

Nhằm xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một địa bàn động lực, một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với khu vực và Quốc tế, một khu vực phát triển năng động của kinh tế ven biển và biển, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; có thế và lực ngày càng lớn thúc đẩy sự phát triển và khả năng cạnh tranh….Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” đã ra đời.

Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu: kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống quản lý ISO 22000 (17/09/2015)

Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu: kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống quản lý ISO 22000

Nhận thấy lợi ích của việc áp dụng các hệ thống/ công cụ cải tiến năng suất chất lượng thông qua các đợt tham gia các hội thảo tuyên truyền Chương trình Năng suất Quốc gia, qua báo đài và được sự quan tâm giới thiệu của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã mạnh dạn đăng ký tham gia các nhiệm vụ thuộc Dự án thúc đẩy Năng suất chất lượng - Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”...

The remote server returned an error: (404) Not Found.