Thứ hai, 15/06/2015 | 11:13 GMT+7 - Xem: 21,924 |

Xét giao trực tiếp thực hiện NV KHCN thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, thực hiện từ năm 2016

Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

 

Tải tệp/Download

Website liên quan